Умови використання

Угода користувача сайту atmeex.com

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту, розташованого за адресою atmeex.com, всім його сторінкам і піддоменам.

1.2. Сайт atmeex.com (далі – Сайт) є власністю юридичної особи (ТОВ «Мікрокліматика»)

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією Сайту (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

2. Визначення термінів

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1 Сайт – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені atmeex.com, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів (далі – Сайт).

2.1.2. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені юридичної особи ТОВ «Мікрокліматика»

2.1.3. Користувач сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.

2.1.4. Зміст сайту (далі – Зміст) – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, відео, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на Сайті.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до послуг, що надаються на Сайті.

3.1.1. Сайт надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):

 • Доступ до засобів пошуку та навігації сайту;
 • Безкоштовний доступ до матеріалів, розміщених на сайті;
 • Доступ до використання консультативного форуму для взаємодії між лікарем та пацієнтом на теми, пов’язані з онкологічною тематикою.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси), що з’являються надалі.

3.2. Доступ до сайту надається безкоштовно.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства Російської Федерації

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Видаляти облікові записи Користувачів.

4.1.3. Відмовляти у реєстрації чи розміщенні питання/відповіді у консультативному форумі без пояснення причин.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися всіма послугами, що є на Сайті.

4.2.2. Задавати будь-які питання щодо використання сайту за адресою support@atmeex.com

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не заборонених законодавством Російської Федерації.

4.2.4. Копіювати інформацію із Сайту дозволяється.

4.2.5. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог реєстрації.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.

4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати, з використанням Сайту, будь-яку конфіденційну інформацію та інформацію про фізичних чи юридичних осіб що охороняється законодавством Російської Федерації.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством Російської Федерації.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси з метою:

4.3.7.1. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7.2. обмеження прав меньшинств.

4.3.7.3. видавати себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного сайту.

4.3.8. Забезпечити достовірність інформації, що надається

4.3.9. Забезпечувати безпеку особистих даних від доступу третіх осіб.

4.3.10. Оновлювати Персональні дані, надані під час реєстрації, у разі їх зміни.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством Російської Федерації, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права Сайту або інших осіб.

5. Використання сайту

5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.3. Використання консультативного форуму, розміщеного на Сайті, а також розділу для фахівців, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо він не використовувався понад 36 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та/або надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право у будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до змісту інформації, наданої на сайті.

6. Відповідальність

6.1. Адміністрація сайту не несе відповідальність за:

6.1.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку проблем у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.1.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їх роботою.

6.1.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. Порушення умов угоди користувача

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство Російської Федерації вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.

7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано їм чинним законодавством Російської Федерації.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди Користувача.

9.2. Тексти Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

Menu

  Дякуємо за заявку

  Залиште Ваші контактні дані і найближчим часом з вами зв'яжеться наш фахівець

   Дякуємо за заявку

   Залиште Ваші контактні дані
   і найближчим часом з вами
   зв'яжеться наш фахівець

    |

    |

    |

    |